Śpiewnik

<- Powrót do śpiewnika

Dziięki Ci o Panie nasz

Dzięki Ci, o Panie nasz, Twa miłość na wieki trwa!
Bo dobroć Twa ponad wszystko jest; Twa miłość na wieki trwa!
Wznieś głos!
Wznieś głos!

W mocy Swej, majestacie Swym; Twa miłość na wieki trwa!
Na rozstajach dróg odnalazłeś mnie; Twa miłość na wieki trwa!
Wznieś głos! Wznieś głos!
Wznieś głos! Wznieś głos!

Na zawsze Bóg jest wierny, na zawsze dobry jest.
Na zawsze Bóg jest z nami, na zawsze, na zawsze.

Chwały blask, Twojej łaski moc, Twa miłość na wieki trwa!
Zbawco nasz, chcemy krzyczeć w głos, Twa miłość na wieki trwa!
Wznieś głos! Wznieś głos! Wznieś głos! Wznieś głos!

Twa miłość na wieki trwa! x4

Wznieś głos! Wznieś głos! Wznieś głos! Wznieś głos!