Śpiewnik

<- Powrót do śpiewnika

Dziś przychodzę Panie mój

Dziś przychodzę Panie mój tak, jak wzywasz mnie, by wielbić Cię.
Dziś przychodzę Panie mój tak, jak wzywasz mnie, by wielbić Cię.
Dziś przychodzę Panie mój tak, jak wzywasz mnie, by wielbić imię Twe.
Chwalę Cię, wielbię imię Twe.

Rzuć w niepamięć przeszłość swą.
Jezus jest wśród nas, więc chwalmy Go!
Rzuć w niepamięć przeszłość swą.
Jezus jest wśród nas, więc chwalmy Go!
Rzuć w niepamięć przeszłość swą.
Jezus jest wśród nas, więc uwielbiajmy Go! Chwalmy Go, uwielbiajmy Go!

Do Jezusa zbliżmy się,
Wznieśmy ręce swe i chwalmy Go!
Do Jezusa zbliżmy się,
Wznieśmy ręce swe i chwalmy Go!
Do Jezusa zbliżmy się, wznieśmy ręce swe i uwielbiajmy Go!
Chwalmy Go, uwielbiajmy Go!