Śpiewnik

<- Powrót do śpiewnika

Dzisiaj w Betlejem

Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem wesoła nowina,
że Panna czysta, że Panna czysta porodziła Syna.

Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, anieli grają, króle witają,
Pasterze śpiewają, bydlęta klękają, cuda, cuda ogłaszają.

Maryja panna, Maryja panna Dzieciątko piastuje
i Józef święty, i Józef święty Ono pielęgnuje.

Choć w stajeneczce, choć w stajeneczce panna syna rodzi,
Przecież On wkrótce, przecież On wkrótce ludzi oswobodzi.

Pójdźmy też i my, pójdźmy też i my przywitać Jezusa.
Króla nad króle, Króla nad króle, uwielbić Chrystusa.