Śpiewnik

<- Powrót do śpiewnika

Gdy schodzimy się/Niewyczerpane

Gdy schodzimy się, niech Święty Duch w nas działa.
Gdy schodzimy się, by chwalić imię Twe,
Wiemy dobrze, że gdy serca są otwarte
Błogosławisz mocą swą.

Gdy schodzimy się, niech Święty Duch w nas działa.
Gdy schodzimy się, by chwalić imię Twe,
Wiemy dobrze, że gdy serca są otwarte
Błogosławisz, boś obiecał to, błogosławisz mocą swą.

Niewyczerpane są łaski od Pana, bez końca wielka jest miłość Twa.
Ciągle świeża i nowa, świeża i nowa,
Wielka jest, Panie wierność Twa, wielka jest wierność Twa.

Niewyczerpane są łaski od Pana,
Bez końca wielka jest miłość Twa.
Ciągle świeża i nowa, świeża i nowa,
Wielka jest, Panie wierność Twa.
Ciągle świeża i nowa, świeża i nowa,
Wielka jest, Panie, wierność Twa, wielka jest wierność Twa.