Śpiewnik

<- Powrót do śpiewnika

Gdy się Chrystus rodzi

Gdy się Chrystus rodzi i na świat przychodzi,
Ciemna noc w jasnościach promienistych brodzi.
Aniołowie się radują, pod niebiosy wyśpiewują:
Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo!

Mówią do pasterzy, którzy trzód swych strzegli,
Aby do Betlejem czym prędzej pobiegli.
Bo się narodził Zbawiciel, wszego świata Odkupiciel.
Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo!

O niebieskie Duchy i posłowie nieba,
Powiedzcież wyraźniej, co nam czynić trzeba.
Bo my nic nie pojmujemy, ledwo od strachu żyjemy.
Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo!

Idźcie do Betlejem, gdzie Dziecię zrodzone,
W pieluszki powite, w żłobie położone.
Oddajcie Mu pokłon Boski, On osłodzi wasze troski.
Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo!

A gdy pastuszkowie wszystko zrozumieli
Zaraz do Betlejem śpieszno pobieżeli:
I zupełnie tak zastali, jak anieli im zeznali.
Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo!

Stanąwszy na miejscu, pełni zadziwienia,
Iż się Bóg tak zniżył do Swego stworzenia:
Padli przed nim na kolana i uczcili swego Pana.
Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo!

Nareszcie gdy Jemu pokłon już oddali,
Z wielką wesołością do swych trzód wracali.
Że się stali być godnymi Boga widzieć na tej ziemi.
Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo!