Śpiewnik

<- Powrót do śpiewnika

Jesteśmy Panie kapłaństwem Twym

Jesteśmy Panie kapłaństwem Twym, by wielbić majestat Twój,
By ogłaszać Twoje dzieła dziś, by każdy Ciebie poznać mógł.
Niebo i ziemia wciąż głoszą Twą chwałę, a gwiazdy oddają Ci cześć.
Tyś jest wszechmocny, wielki Pan, Twa władza i moc wiecznie trwa.
Wiecznie trwa!

Niech świątynia Twoja wypełni się chwałą, niech nasze głosy Ciebie czczą!
Niech świątynia Twoja wypełni się chwałą, niech głośno instrumenty brzmią!