Śpiewnik

<- Powrót do śpiewnika

Jezus daje nam zbawienie

Jezus daje nam zbawienie, Jezus daje pokój nam.
Jemu składam dziękczynienie, chwałę z serca mego dam.

Jezus siłą mą, Jezus pieśnią mego życia.
Królem wiecznym On, niepojęty w mocy swej.
W Nim znalazłem to, czego szukałem do dzisiaj.
Sam mi podał dłoń, bym zwyciężał w każdy dzień.

W Jego ranach uzdrowienie, w Jego śmierci życia dar.
Jego krew, to oczyszczenie, Jego życie chwałą nam.