Śpiewnik

<- Powrót do śpiewnika

Jezus najwyższej godzien chwały

Jezus najwyższej godzien chwały, Jezus najwyższej godzien czci.
Jego imię jest ponad wszystko, niech niebo, ziemia zgodnie chwalą Go!
I my w pokorze chcemy Go uwielbiać,
Na imię Jezus każdy skłoni się.
I każdy język wyzna, że to Chrystus, Boży Syn.
Panie nasz, najwyższy przyjmij hołd!

Wszelka władza i moc, i majestat są w rękach Twych, są w rękach Twych!
Tak, władza i moc i majestat są w rękach Twych, są w rękach Twych!
Tyś Pan i Król, Boży jedyny Syn!