Śpiewnik

<- Powrót do śpiewnika

Królu mój królu chwały

Królu mój, Królu chwały,
Tyś mój cel, me pragnienie;
Jestem Twój, jestem cały,
Twoim każde me tchnienie!

Tobie woń sieją róże,
Ptasząt wielbią Cię pienia,
Niech i ja Tobie służę
Każdą chwilą istnienia.

Chcę się Słowem Twym żywić,
Tobą żyć dniem i nocą;
Aż do krwi się sprzeciwić
Walcząc z grzechu przemocą.

Chcę się wyrzec wszystkiego,
Co do Ciebie nie zbliża,
Chcę wśród ludu mojego
Głosić moc Twego krzyża!

Oto jestem, mój Królu,
Na Twe czekam rozkazy,
Nie znam ofiar, ni bólu,
Chcę je pełnić bez zmazy!