Śpiewnik

<- Powrót do śpiewnika

Majestat Twój

Majestat Twój nie wstrzymał Cię, korony Swej wyrzekłeś się.
Wydany byłeś w ręce tych, których stworzyłeś.
Grzech mój, brud zmazałeś sam kiedyś zmarł i zmartwychwstał.
Dzisiaj rządzisz Ty nad niebo wywyższony.

Tylko Ciebie Panie wielbić chcę, tylko Ty zdobyłeś serce me,
Po wieki wieczne będę kochać Cię.
Tylko Ty zdecydowałeś się umrzeć za mnie i wyzwolić mnie.
Panie, Tobie więc dziś śpiewam w uwielbieniu (pieśń).