Śpiewnik

<- Powrót do śpiewnika

Manifest

Choć wielu ludzi mówi dziś: gdzie jest Twój Bóg, czy pomógł Ci?
Co On Ci może w zamian dać? Może na próżno tracisz czas.
Lecz ja wiem gdzie jest mój dom, od kogo zależy mój każdy dzień.
Nie żyję po to, by tu tkwić; istnieje Ktoś, z kim warto żyć.

Zbudź się, zbudź, powstań, chodź, nigdy nie poddawaj się!
Któż jest taki jak On, w mocy Jego zawsze stój!

Jego królestwo inne jest niż ludzkie wartości, władza, moc.
Kto tylko pragnie w sercu swym, może przyjść teraz, jeść i pić.
Ten, który ponad wszystkim jest, nie chce, by szatan oszukał Cię.
Nie chce, byś martwił, zmagał się; odrzuć swe troski, myśli złe.

Nikt nie odłączy nigdy nas od Jego miłości, choćby kończył się świat.
Ten, kto swe życie odkrył w Nim, nie umrze, będzie żył.