Śpiewnik

<- Powrót do śpiewnika

Błogosław Duszo moja Pana

Błogosław duszo moja Pana, wszystko co we mnie, Jego najświętsze imię.
Błogosław duszo moja Pana, Jego dobroci nigdy nie zapominaj.

On odpuszcza wszystkie twoje grzechy, leczy wszystkie twoje choroby.
Okazuje Swoje miłosierdzie, On ratuje Ciebie od zguby.
On napełnia twoje życie dobrem aż odnowi się twoja młodość jak u orła.
Nie odpłaca według grzechów, nie chce wiecznie gniewać się.
On pamięta żeśmy prochem, On najlepiej wie!

Tak jak ojciec nad swoimi dziećmi, Pan lituje się nad pokornym.
On oddala od nas nasze winy, jak daleko wschód od zachodu.
Jak wysoko niebo jest nad ziemią,
Tak jest wielka dobroć dla ludzi którzy się Go boją.
Dni człowieka są jak trawa, kwitnie On jak polny kwiat.
Kiedy mocniej wiatr zawieje, znika po nim ślad!

Błogosławcie Pana, wszyscy aniołowie! Błogosławcie Pana, wszyscy Jego ludzie!
Błogosławcie Pana - wszystkie Jego dzieła! Błogosławcie Go!