Śpiewnik

<- Powrót do śpiewnika

Mój Jezu mój Zbawco

Mój Jezu, mój Zbawco, któż jest tak wielki jak Ty,
Przez wszystkie dni wysławiać chcę wspaniałe dzieła Twoich rąk.
Mój Panie, obrońco, źródło mych natchnień i sił,
Niech cały świat, wszystko, co jest, zawsze wielbi imię Twe.

Podnieś swój głos, godzien chwały jest Król,
Wszystkie narody oddajcie cześć Mu.
Niebo niech zagrzmi, a góry upadną
Od blasku imienia Twego!
Patrzę z podziwem na dzieła Twych rąk,
Zawsze chcę kochać, przy Tobie być wciąż,
Cóż może równać się z tym, co w Tobie mam?!