Śpiewnik

<- Powrót do śpiewnika

Mój Jezus Zbawiciel

Mój Jezus, Zbawiciel, On wyciągnął kiedyś z błota mnie!
Potężny — na zawsze; już ten sam nigdy nie będę, bo przyszedłeś tu
Z nieba i wieczności, by pośród nas tu żyć, Jedyny Ojca Syn.

Żyłeś tu, zmarłeś też, zmartwychwstałeś — przecież wiem,
Otworzyłeś życia drzwi, aby świat na nowo żył,
Alleluja, za to dzięki Ci, Alleluja, za to dzięki Ci!