Śpiewnik

<- Powrót do śpiewnika

Nadejdzie dzień (Wszyscy ludzie)

Wszyscy ludzie klaszczą w dłonie, cała ziemia śpiewa, śpiewa.
Wielka radość na Syjonie, Król zstępuje z nieba, z nieba.

Nadejdzie dzień, nadejdzie dzień, zobaczy to każdy z nas.
Nadejdzie dzień, nadejdzie dzień, uwielbi Go cały świat.

Wszyscy ludzie klaszczą w dłonie, cała ziemia śpiewa, śpiewa.
/Nadejdzie dzień, nadejdzie dzień, zobaczy to każdy z nas./

Wielka radość na Syjonie, Król zstępuje z nieba, z nieba.
/Nadejdzie dzień, nadejdzie dzień, uwielbi Go cały świat./