Śpiewnik

<- Powrót do śpiewnika

Nie chcę zbyt wysoko sięgać

Nie chcę zbyt wysoko sięgać, Panie, patrzeć tam, gdzie pycha lśni i chwała.
Chociaż tak wyniosłe ich mieszkanie, choć zazdrości godny świata pałac.

Oczekuję Ciebie, Panie, jesteś mym oczekiwaniem!
Uspokajasz serce moje, uciszeniem jesteś i pokojem mym!

Nie chcę, by się wywyższało serce, wszystko, czego pragnę to Twe drogi.
W ciszy na Twym progu siedzieć będę, cieszyć się, że jesteś moim Bogiem.