Śpiewnik

<- Powrót do śpiewnika

Nie muszę mieć pretekstu

Nie muszę mieć pretekstu, by śpiewać bluesa dla Jezusa, o nie!
Nie muszę mieć pretekstu, by śpiewać bluesa dla Jezusa, o nie!

On godzien chwały jest każdego dnia, On godzien chwały jest!

Nie muszę mieć pretekstu, by klaskać bluesa dla Jezusa, o nie!
Nie muszę mieć pretekstu, by klaskać bluesa dla Jezusa, o nie!

Nie muszę mieć pretekstu, by tańczyć bluesa dla Jezusa, o nie!
Nie muszę mieć pretekstu, by tańczyć bluesa dla Jezusa, o nie!