Śpiewnik

<- Powrót do śpiewnika

Niepojęta łąska

On jest ojcem sierot, opiekunem wdów jest dobry Bóg.
Dom swój daje wszystkim opuszczonym.
Zsyła deszcz obfity na to co spragnione i wyczerpane jest.
Dobry jest dla biednych, w łasce swej nasz Bóg do nas uniżył się.

Niepojęta łaska Jego wciąż dosięga nas,
Gdy podnosi, przemienia serca i uwalnia nas.

On zna każde serce, nie odwraca się, gdy wzywamy Go.
Kocha nas pomimo tego, że tak niewiele możemy Mu dać.