Śpiewnik

<- Powrót do śpiewnika

Oddaję Ci życie swe

Oddaję Ci życie swe, Ty, Panie wiesz, jakie jest.
Za wszystko przepraszam Cię, co było grzechem i złem.

Oczyść Panie duszę mą, zapomnij mi moje winy.
Obmyj mnie Twą świętą krwią, podaruj mi nowe życie.

Daj Ducha Świętego mi, by odtąd prowadził mnie,
Rozpalił dziś w sercu mym ognisko miłości Twej.

Przyjdź zamieszkaj w domu mym z Twą łaską i miłosierdziem.
Otocz mnie ramieniem swym, bo ja...

Wybawiłeś duszę mą, umarłeś za moje winy.
Jezu, jesteś Panem mym, Zbawicielem mym!