Śpiewnik

<- Powrót do śpiewnika

Ojcze niebeski

Ojcze Niebieski, Boże Wszechmocny,
Tyś Pocieszyciel, Tyś Prawdy Duch.
Wszystkowidzący, wszędzieś obecny
Bądź między nami, otwórz nasz słuch.

Ojcze Niebieski, skarbie łask mnogich
Nas Twoje dzieci w pamięci miej,
Zamieszkaj w sercach naszych ubogich,
Ducha Świętego obficie zlej.

Ojcze Niebieski, zbaw nas od złego,
Szatą weselną przyozdób nas,
Niech Twoja łaska, z zdroju wiecznego
Napełnia serca po wszystek czas.