Śpiewnik

<- Powrót do śpiewnika

Błogosławieństwa

Błogosław, Panie, Twój pokój daj!
Pociesz rodziny i ochraniaj we śnie nas!
Daj uzdrowienie i bogactwo daj!
Niechaj Twa potężna dłoń cierpienie zmniejszy nam!
Modlitwy te Ty, Boże dobrze znasz,
Lecz Ty w miłości chcesz nam rzeczy lepsze dać.

Bo może Ty błogosławisz w deszczu, a zdrowie przyjść ma poprzez łzy?
I może aż tysiąc nocy nie spać mam by poznać, że to Ty?
I może ten życia test tak naprawdę łaską jest?

Mądrości chcemy, by głos Twój znać.
Krzyczymy w złości, gdy Cię nie czuć blisko nas.
Wątpimy w dobroć i w miłość Twą,
Jakby w Słowie Twym obietnic wciąż nie było dość.
Błagania te wciąż Boże słyszysz, Ty, dopóki wiara, by ufać Ci.

Gdy bliscy zdradzą, a noc zwyciężać zdaje się,
Ból przypomina, że to nie jest to, nie tu jest nasz dom!
To nie nasz dom!

Bo może Ty błogosławisz w deszczu, a zdrowie przyjść ma poprzez łzy?
I może aż tysiąc nocy nie spać mam by poznać, że to Ty?
Może największe z mych porażek albo życia ból co trwa,
Są, bym zobaczył pustkę, której świat wypełnić nie ma szans?
I może ten życia test, najcięższa noc czy sztorm, czy deszcz,
Tak naprawdę łaską jest?