Śpiewnik

<- Powrót do śpiewnika

Padam przed Panem

Padam przed Panem swym, Bogiem mym, Jahwe, Elohim.
Klękam przed Bogiem mym, godnym czci, w majestacie swym.

Przed Panem kładę życie swe,
W pokorze wołam, wybaw mnie.
W Bogu łaskę mam, w Bogu łaskę mam,
W Bogu łaskę mam, pragnę wielbić Cię.

Padnij przed Bogiem swym, Najwyższym, Jahwe, Elohim.
Klęknij przed Bogiem twym, godnym czci, w majestacie swym.

Trawiący ogień i Ducha żar oczyszcza serca, wypala strach.
Wywyższony Pan, wywyższony Pan!
Wywyższony Pan, więc stań i w Świętym trwaj.