Śpiewnik

<- Powrót do śpiewnika

Pan wywyższony

Pan wywyższony, nasz Król wywyższony wśród chwał, uwielbiajmy Go!
Pan wywyższony, nasz Król wywyższony, oddajmy Jemu cześć!

Królem jest Pan, Jego prawda na wieki trwa.
Niebo i ziemio radujcie się Jego imieniem!
Pan wywyższony, nasz Król wywyższony wśród chwał!

Pan wywyższony, nasz Król wywyższony wśród chwał, uwielbiajmy Go!
Pan wywyższony, nasz Król wywyższony, oddajmy Jemu cześć!

Królem jest Pan, Jego prawda na wieki trwa.
Niebo i ziemio radujcie się Jego imieniem!
Pan wywyższony, nasz Król wywyższony wśród chwał!
Pan wywyższony, nasz Król wywyższony wśród chwał!
Pan wywyższony, nasz Król wywyższony wśród chwał!