Śpiewnik

<- Powrót do śpiewnika

Patrzę na Króla chwały (Hosanna)

Patrzę na Króla chwały, w ogniu z nieba zbliża się,
A ziemia drży, ziemia drży.
Patrzę na Jego łaskę, która zmywa grzechu brud,
Pieśń niesie się, niesie się.

Hosanna, Hosanna, Hosanna na niebiosach!
Hosanna, Hosanna, Hosanna na niebiosach!

Patrzę na pokolenie, które wiarą zmienia świat.
Króluje Pan, króluje Pan.
Patrzę na przebudzenie, co zstępuje na nas, gdy
Modlimy się, modlimy się.

Oczyść, ulecz serce me, daj zobaczyć to, co niewidzialne jest.
Naucz kochać, tak jak Ty kochałeś,
Wolę Twoją poznać chcę, dla Królestwa żyć pragnę wiedząc, że
Do wieczności zbliża mnie każdy dzień.