Śpiewnik

<- Powrót do śpiewnika

Pieśń Objawienia (Godzien jest ten)

Godzien jest ten Baranek zabity, święty, święty jest nasz Pan!
Temu, który siedzi na tronie, śpiewaj nową pieśń.

Święty, Święty, Święty jest Pan Bóg Wszechmogący!
On był i jest, i przyjdzie znów.
Z całym stworzeniem śpiewam: Królowi Królów cześć!
Tyś wszystkim dla mnie jest i Ciebie uwielbiam.

Pełen piękna, odziany w tęczę, błyskawic blask i grzmotów huk.
Błogosławieństwo, mądrość, wdzięczność i moc, i chwałę
On jeden godzien jest przyjąć.

Przed Twym imieniem całe stworzenie pada na kolana swe.
Twe imię żywą wodą, oddechem mym i mocą, cudowną tajemnicą jest.