Śpiewnik

<- Powrót do śpiewnika

Pójdźmy wszyscy do stajenki

Pójdźmy wszyscy do stajenki, do Jezusa i panienki.
Powitajmy Maleńkiego i Maryję, matkę Jego.

Witaj, Jezu ukochany, od patriarchów czekany.
Od proroków ogłoszony, od narodów upragniony.

Witaj, Dzieciąteczko w żłobie, wyznajemy Boga w Tobie,
Coś się narodził tej nocy, byś nas wyrwał z czarta mocy.

Któż to słyszał takie dziwy? Tyś człowiek i Bóg prawdziwy.
Ty łączysz w Boskiej Osobie dwie natury różne sobie.

O szczęśliwi pastuszkowie, któż radość waszą wypowie?
Czego Ojcowie żądali, wyście pierwsi oglądali.