Śpiewnik

<- Powrót do śpiewnika

Powróćmy dziś do Pana

Powróćmy dziś do Pana, całym sercem!
Przylgnijmy znów do Niego, ze wszystkich sił!
Powróćmy dziś do Pana, z całej duszy!

Prostujmy nasze ścieżki, odrzućmy wszelki grzech!
Bo On obiecał, że nas przyjmie, gdy szczerze szukać Go będziemy.

Nowe przymierze zawrze z nami, na sercach prawa swe wypisze
I nikt nie powie: Poznaj Pana! Wszyscy już go znać będziemy.

Gdyż On chce zabrać swoje dzieci, chce wszystkim łaskę dać na nowo.
Chce, byśmy znali Jego drogi, w jedności trwali zawsze z Nim.

Przyjdzie jak deszcz, wiosenny deszcz.