Śpiewnik

<- Powrót do śpiewnika

Przybieżeli do Betlejem

Przybieżeli do Betlejem pasterze, grając skocznie Dzieciąteczku na lirze.

Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi.

Oddawali swe ukłony w pokorze Tobie z serca ochotnego, o Boże!

Anioł Pański sam ogłosił te dziwy, których oni nie słyszeli, jak żywi.

Poznali Go Mesjaszem być prawym, narodzonym dzisiaj Panem łaskawym.

My go także Bogiem, Zbawcą już znamy i z całego serca wszyscy kochamy.